iKid אתר לילדים
עכו
עכו

רכב שטח

רכב שטח הוא משחק שבו אתה צריך לנסוע בבאגי ולאסוף איתה את כל הכוכבים שבדרך. עם החיצים אתה מזיז את המכונית שמאלה וימינה. כדי לנסוע אתה לוחץ על החץ למעלה
© כל הזכויות שמורות - איי קיד